Bezig met laden…

Logopedie

Wat behandelt de logopedist?

Hieronder volgen de meest voorkomende stoornissen waarbij de logopedist ingeschakeld kan worden.
Deze staan ingedeeld in de deelgebieden, spraak, taal, stem, auditieve waarneming en mondgewoonten

 

Spraak

 • slissen/ “lispelen”
 • bepaalde klanken verkeerd uitspreken
 • moeilijk verstaanbaar/onverstaanbaar spreken
 • bepaalde klanken niet kunnen maken (bijvoorbeeld: /k/,/r/ en /f/)
 • klanken verwisselen, vervangen of weglaten in een woord
 • stotteren
 • broddelen
 • te snel/te langzaam spreken
 • te veel of te weinig neusklank maken
 • binnensmonds/onduidelijk spreken

Stem

 • hees/schor
 • te hoog/te laag
 • te zacht/te luid
 • wegvallen van de stem
 • te hoog- / te snel ademen
 • hoorbare inademing tijdens spreken
 • logopedie na laryngectomie
 • mutatiestoornissen

Auditieve waarneming

 • zwakke auditieve aandacht
 • zwak auditief geheugen
 • zwakke auditieve discriminatie
 • onvoldoende auditieve analyse en synthese
 • gehoorstoornis

Taal

 • zwak taalbegrip
 • kleine woordenschat
 • niet of heel weinig spreken
 • moeite met woordvinding hebben
 • moeite met vervoegen van werkwoorden
 • moeite met verbuigen van zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden
 • moeite met zinnen maken (korte, onvolledige zinnen, onjuiste zinnen)
 • moeite met een verhaal vertellen (verhaalopbouw, bij het onderwerp blijven)
 • moeite met communiceren (luisterhouding, oogcontact, vragen stellen, adequaat antwoord geven)

Mondgewoonten

 • open mondgedrag/ mondademen
 • duim- /of vingerzuigen
 • tong-/of wangzuigen
 • speengebruik
 • hypotone mondmotoriek (slappe spieren van de tong en/of lippen)
 • afwijkend slikken
 • tongpersen
 • eet- en drinkproblematiek
 • het niet kunnen verwerken van vast voedsel
 • het niet kunnen verdragen van stukjes in de mond
 • het niet kunnen verdragen van tandenpoetsen