Bezig met laden…

Over Martine

"kinderen moeten met plezier naar de logopedie gaan"

Sinds 1 september ben ik werkzaam in mijn nieuwe logopediepraktijk in Koudum: logopedie Martine Müller.

Tijdens mijn werkzaamheden als logopediste en SI-therapeute probeer ik altijd de juiste aansluiting te vinden bij ieder kind. Ik vind het belangrijk kinderen met veel plezier naar de logopedie gaan, waardoor het leren van nieuwe vaardigheden als vanzelf lijkt te gaan. Hierbij maak ik gebruik van mijn creativiteit, kennis en enthousiasme voor mijn vak. De oefeningen worden altijd in een spel en een communicatief zinvolle activiteit verwerkt.

Naast kinderen worden volwassenen ook goed geholpen in mijn praktijk.
Ik heb ervaring met het behandelen van stemklachten, ademproblemen, slikproblemen, woordvindingproblemen en communicatieproblemen.
Beroepssprekers geef ik regelmatig adviezen en begeleiding op het gebied van stemgeving, articulatie, presentatie en communicatie.

Sinds 1995 ben ik werkzaam als logopediste en heb ruime ervaring opgedaan in het behandelen van kinderen en volwassenen in logopedische praktijken en binnen verschillende instellingen.

De laatste 12 jaar heb ik voornamelijk gewerkt met kinderen in het speciaal onderwijs en ben ik gespecialiseerd in het logopedisch behandelen van kinderen met:
• (ernstige) spraak- en/of taalproblematiek (TOS)
• vertraagde spraak- en/of taalontwikkeling
• verbale ontwikkelingsdyspraxie
• (ernstige) gedragsproblematiek
• kinderen met een ontwikkelingsachterstand
• kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking
• kinderen met aan autisme verwante stoornissen
• kinderen met problemen in de prikkelverwerking (sensorische integratie)

Sinds juni 2015 ben ik Hanen® (spreek uit ‘hennen’) gecertificeerd.
Het Hanenouderprogramma is een groepsprogramma waar met ouders gewerkt wordt aan de basisvoorwaarden voor contact, communicatie en
(taal-) ontwikkelingsstimulering van hun (jonge) kind. Dit is een vorm van indirecte logopedie.