Bezig met laden…

Werkwijze

Behandelingen aan huis zijn mogelijk

Voor het starten van de logopedische therapie heeft u een verwijzing nodig. Een verwijzing logopedie kunt u via de huisarts, tandarts of een andere medisch specialist verkrijgen.

Tijdens de eerste afspraak dient u een legitimatiebewijs, de zorgpas van de ziektekostenverzekeraar en de verwijzing mee te nemen.
In het anamnesegesprek wordt met u besproken wat de invloed van de stoornis is op het dagelijks leven. De logopedist doet vervolgens (uitgebreid) onderzoek en bespreekt dit met u. Daarna wordt er een behandelplan gemaakt. Tussendoor wordt de therapie geëvalueerd en zo nodig aangepast.

Ook geeft de logopedist adviezen en voorlichting. Zij coacht en begeleidt ouders of gezinsleden om hen bij de behandeling te betrekken. De patiënt krijgt namelijk oefeningen mee om ook thuis te doen. Ouders kunnen de patiënt beter begeleiden als zij informatie over de stoornis hebben.

Een logopedische behandeling duurt meestal een half uur. De laatste minuten worden gebruikt voor rapportage en verslaglegging.

Volwassenen die om medische redenen niet in de praktijk kunnen komen, kunnen in hun eigen huis worden behandeld. De logopedist komt dan bij u op locatie.
U heeft hier wel een verwijzing van de arts voor nodig, waarbij duidelijk staat genoteerd dat de behandelingen aan huis moeten worden gegeven.

Logopedische behandelingen worden binnen het basispakket volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Kijk voor eventueel eigen risico in de polis van uw zorgverzekeraar.